daianminh.com

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

camsecurity.jpg

Chính sách nhân sự

Công ty Bảo Vệ Đại An Minh luôn coi con người là tài sản quý giá, là nhân tố quyết định cho sự thành bại của Doanh nghiệp, Chính vì vậy, chính sách nhân sự tại đây được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh.

Tại Đại An Minh công tác Quản trị nguồn nhân lực được đặt lên hàng đầu, chúng tôi không ngừng xây dựng và hoàn thiện một tập thể cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ, đoàn kết và nhiệt huyết trong công việc, đáp ứng tốt trong mọi khó khăn, mọi hoàn cảnh công việc. bên cạnh đó là tạo một môi trường công việc, chế độ chính sách đãi ngộ hợp lý để cán bộ nhân viên yên tâm công tác và cống hiến hết mình, hệ thống quản lý, kiểm soát nhân sự được thực hiện chặt chẽ nhằm không ngừng bồi dưỡng, hoàn thiện nâng cao trình độ chuyên môn.

1. Chiến lược nhân sự:

 -  Nguồn nhân lực là nhân tố thúc đẩy khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

 -  Xây dựng đội ngũ nhân lực xuất sắc với tinh thần tận tâm cống hiến, tinh thông nghiệp vụ, có ý thức tự đào tạo, có khả năng tác nghiệp cùng các cộng sự để tạo ra giá trị cốt lõi của Công ty.

2.  Chính sách phát triển nguồn nhân lực:

-  Nhân lực là nguồn vốn quý giá và then chốt.

-  Xây dựng nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng được quá trình phát triển kinh doanh của công ty, thích ứng và đáp ứng tốt mọi hoàn cảnh công việc, mọi nhu cầu của khách hàng.

-  Thực hiện chính sách sử dụng nguồn nhân lực lâu dài bằng các chương trình huấn luyện đào tạo và phân công công việc hợp lý, nhằm tạo môi trường tốt nhất để nguồn nhân lực phát triển đồng hành cùng quá trình phát triển của công ty

-  Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nội bộ và đội ngũ kế thừa, đồng thời tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực từ bên ngoài phù hợp.

-  Nguồn nhân lực hòa nhập văn hóa công ty và đảm bảo tính toàn vẹn giá trí cốt lõi mà công ty đã hình thành trong quá trình phát triển.

 3.  Chính sách tuyển dụng:

-  Thống nhất và công khai theo quy trình sàng lọc đã được đề ra,

-  Tuyển dụng tiêu chuẩn và có lý lịch nhân thân rỏ ràng.

-  Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và có tính ổn định.

4.  Chính sách đào tạo:

-  Đào tạo là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển nhân lực, xây dựng và phát triển công ty.

-  Áp dụng chương trình đào tạo đa dạng: Tập trung và phân tán; đào tạo mới, đào tạo bổ sung, đào tạo đột xuất, định kỳ… nhằm đạt được mục tiêu chất lượng.

5.  Chính sách quản lý và phát triển nhân lực:

-  Quản lý lao động theo quy định của pháp luật và nội quy, chế độ, chính sách của công ty.

-  Xây dựng mối quan hệ lao động lành mạnh, phù hợp văn hóa công ty.

-  Quản lý nguồn nhân lực từ các mục tiêu, các cấp. Phân cấp chặt chẽ và có trách nhiệm.

-  Mô tả công việc, quy định trách nhiệm và quyền hạn đến từng vị trí, chức danh.

-  Đề bạt, khen thưởng, đãi ngộ dựa trên đánh giá thái độ và năng lực của mỗi cá nhân

6.  Chính sách lương, thưởng, chế độ đãi ngộ và phúc lợi:

-  Đảm bảo thu nhập của Cán bộ nhân viên cạnh tranh và tương xứng với các đơn vị cùng ngành nghề, cùng khu vực trong từng thời điểm.

 -  Lương thu nhập bao gồm lương cơ bản và các loại phụ cấp lương tương xứng với công sức, trách nhiệm và hiệu quả lao động.
 -  Những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc sẽ được tôn vinh và khen thưởng xứng đáng, kịp thời, công khai và công bằng.
 -  Chế độ khen thưởng định kỳ giữa năm và cuối năm tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh.
 -  Chế độ khen thưởng đột xuất theo thành tích cá nhân, tập thể
 

TRỤ SỞ CHÍNH

CÔNG TY BẢO VỆ ĐẠI AN MINH

VP: 16 đường 2 - Mỹ Thủy - Cát Lái
Hotline: 0908 05 58 06 - Mr.Hựu
Điện thoại: (84) - 3 729 7246
Fax: (84) - 3 742 0882


VP đội: 55D/3A Tam Bình- Thủ Đức
Điện thoại: (84) - 3 729 7246
Fax: (84) - 3 742 0882